Ouderschapsparticipatie

Wat is ouderschapsparticipatie? 

Als kleine school vinden we het belangrijk om ouders betrokken te hebben bij onze school. Naast de Ouderraad, die heel veel activiteiten organiseert of erbij ondersteunt, hebben we ook een werkgroep ouderparticipatie. In deze werkgroep bespreken we wat leerkrachten en ouders samen kunnen doen om het voor de kinderen nog prettiger te maken op school. Er is ook vaak samenwerking met de Ouderraad. 2 leerkrachten en (momenteel) 4 ouders komen ongeveer 4 keer per jaar samen om te praten over bijvoorbeeld:
 
- zijn de rapporten duidelijk genoeg
- is er een andere lesmethode van Engels mogelijk
- hoe kunnen we de buurt betrekken bij de school (denk aan pannenkoeken eten bij De Hoef, bezoek aan ) 
- hoe bevalt het conttinu rooster 
- kan de informatieavond interactiever
- etc.
 
Lijkt het je leuk om mee te denken en te doen over bovenstaande onderwerpen, of heb je hierover vragen?  Zoek contact met Leonie Klijn via lklijn@o2a5.nl. We verwelkomen je graag in de werkgroep!

De ouderschapsparticipatie van het Tweespan


Op 27 september 2017 vond een informatieavond op school plaats over ouderschapsparticipatie (OP). Het Tweespan wil hiermee, in het belang van de kinderen, meer de samenwerking tussen ouders/verzorgers en school opzoeken. 

Er werd gekeken naar wat er goed gaat op school, naar wat beter/anders kan en er werden wederzijdse wensen en verwachtingen uitgesproken. De belangrijkste en meest voorkomende punten zijn hierna opgesomd. Een aantal ouders heeft zich die avond aangemeld om mee te willen denken hoe deze punten gerealiseerd zouden kunnen worden.  
De OP bestaat uit leerkrachten en ouders/verzorgers. Ook de verslagen van deze informatieavond vindt u daar. 
 

Vergaderingen


De OP vergadert meerdere keren per jaar op school.
 

Notulen
- startbijeenkomst met speerpunten

De werkgroep heeft haar werkzaamheden tijdelijk gepauzeerd. Bepaalde onderwerpen worden nu structureel meegenomen in de ouderraad. Indien nodig, vervolgt de werkgroep haar werkzaamheden.