Visie school

”Samen leren, samen leren leven“.

Als je samen wilt leven met anderen dan is het nodig dat je kunt “geven en nemen”. Als je alleen maar aan jezelf denkt, zonder rekening te houden met anderen, zal het moeilijk zijn om goede en positieve (werk)relaties aan te gaan. Aan de andere kant is het goed om te leren wie je zelf bent en wat je prettig vindt. Het is belangrijk om te weten waar je mogelijkheden liggen en waar je hulp van anderen bij nodig hebt. Het is zeker ook belangrijk dat je als kind leert om op te komen voor jezelf en hoe je weerstand kunt bieden aan dingen die je niet fijn vindt.

De ontwikkeling van kinderen kun je niet los zien van de omgeving en tradities waarbinnen zij opgroeien, de mensen die zij in hun omgeving ontmoeten en de mensen in wereld om hen heen. Een wereld die steeds kleiner (of groter) wordt en waar zij zich straks als “(wereld)burger” een plek in gaan verwerven. Een plek die goed is voor hun eigen leven en hun leven met anderen.

Dit vraagt van de kinderen van nu, veel verschillende vaardigheden.


Hoe weet je wat goed is voor jezelf?

Welke verlangens heb je? Om deze vraag te kunnen onderzoeken (iets wat je je hele leven blijft doen) moet je de ruimte krijgen en nemen om jezelf te leren kennen en na te kunnen blijven denken over dat wat belangrijk voor je is en welke vaardigheden je hiervoor nodig hebt en in kunt zetten.
 

Hoe zorg je ervoor dat je eigen wensen en verlangens niet ten koste gaan van anderen?

Dit vraagt om ruimte, mogelijkheden en vaardigheden om elkaar te leren kennen en dat je je in kunt leven in de ander.
 

Hoe kun je al deze gezamenlijke wensen en verlangens tot uitvoering brengen met zorg en verantwoording voor een duurzame toekomst?

Wij willen onze schoolkinderen begeleiden in hun “zoektocht” naar het vinden van hun antwoorden op o.a. bovengenoemde vragen. Ons aanbod is daarom gericht op de volgende onderdelen:
 
  • Kennis en vaardigheden: taal, lezen, rekenen, zaakvakken als aardrijkskunde, Engels, godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming. Ook vaardigheden als het presenteren van een onderwerp (spreekbeurt), samen leren werken aan een gemeenschappelijke opdrachten, plannen en organiseren, zelfstandig werken, aanleren werkhouding, informatieverwerving e.d. vallen hieronder.
 
  • Sociale vaardigheden: Ontdekken wie je bent. Herkennen en kunnen uiten van gevoelens. Samen leren spelen. Omgaan met conflicten. Elkaar uit laten praten en naar elkaar luisteren. Het in kunnen leven in een ander. Vormen van een eigen mening. Persoonlijke weerbaarheid en aangeven van eigen grenzen.
 
  • Persoonsvorming/Burgerschapsvorming: Vormen van en het recht hebben op een eigen mening. Het ontwikkelen en vormen van eigen normen en waarden. Het leren kennen van andermans (normen en waarden) achtergronden. Waar kom je vandaan (waar groei je op, welke mensen zijn voor jou belangrijk). Welke rol en verantwoordelijkheid heb je in deze omgeving. Hoe kun je actief invloed uit oefenen. Kennis van onze democratische rechtsstaat en politieke besluitvorming (Burgerschap).