Team OBS Het Tweespan


 

Groep 1/2/3/4    
Juf Susan maandag t/m vrijdag sbeen@o2a5.nl
Juf Thirza maandag t/m vrijdag tvanvliet@o2a5.nl
     
Groep 5/6/7/8    
Meester Niels maandag t/m donderdag nwallaard@o2a5.nl
Juf Arline vrijdag awinkel@o2a5.nl
Juf Lenka maandag t/m vrijdag lfiedlerova@o2a5.nl

 

Directie :Jan Hoeksema -jhoeksema@o2a5.nl
Schoolaanspreekpunt :Niels Wallaard -nwallaard@o2a5.nl
Kwaliteitscoördinator :Nathalie Brocken -nbrocken@o2a5.nl