Schoolapp stappenplan

In de volgende bijlage wordt u stapsgewijs uitgelegd hoe u de schoolapp kunt installeren. 

Stappenplan